Cennik

blog-02

Dzieci korzystają w Ulu z opieki żłobkowej w dwóch opcjach godzinowych (ceny obowiązujące od stycznia 2020 r.):

1/ od 7.30 do 17.30 – 1.540 złotych/miesiąc

2/ od 7.30 do 14.30 – 1.340 złotych/miesiąc 

Dotacja MALUCH+ 2021:

Pracownia dla Małych i Dużych Sp. z o.o., będąca podmiotem prowadzącym Żłobek „Jak w Ulu” oraz trzy punkty dziennego opiekuna, przy ul. Dembińskiego 10 w Warszawie została zakwalifikowana do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 (Moduł 4) . Kwota przyznanej dotacji na funkcjonowanie miejsc w ramach Modułu 4 w 2020 r. wynosi 80 zł na jedno dziecko miesięcznie. Dofinansowanie obejmuje okres od 1.01.2021 do 31.12.2021 r. 

Wpisowe:

1.000 złotych – opłata jednorazowa, bezzwrotna, stanowiąca podstawę rezerwacji miejsca w żłobku, dotyczy również opieki w skróconym wymiarze godzinowym

Abonament obejmuje wszystkie zajęcia odbywające się w Ulu:

- Multisensoryka – odkrywanie świat wszystkimi zmysłami

- umuzykalnienie wg teorii E. E. Gordona

- zajęcia muzyczne w języku angielskim

- taniec i zabawy ruchowe 

- plastyczne zabawy manualne

-Wyżywienie jest dodatkowo płatne, a opcje żywieniowe są ustalane indywidualnie.

Nr konta bankowego do dokonywania wpłat: Idea Bank 04 1950 0001 2006 8879 4272 0002