Zabawy sensoryczne

Zabawy sensoryczne

Zabawy sensoryczne

Stałym punktem w naszym żłobkowym programie są zabawy sensoryczne. Jak głoszą specjaliści, od najwcześniejszych dni życia dziecka ogromny wpływ na jego rozwój wywierają doświadczenia związane z poznawaniem świata wszystkimi zmysłami. Dlatego zależy nam, aby w Jak w Ulu, dzieci miały szansę swoje zmysły „nakarmić”.

Metody pracy

Podczas zajęć używamy do zabawy m.in. piasku kinetycznego, woreczków sensorycznych, różnych faktur oraz mas plastycznych. Dzieci w swoim tempie, na swój własny sposób badają, testują i rejestrują wszystko, co je zainteresuje. Organizujemy także zabawy ruchowe, podczas których wspieramy rozwój zmysłu równowagi oraz czucia głębokiego.

Zabawy sensoryczne są przez dzieci uwielbiane. A największe zainteresowanie budzą rzeczy, które wcale zabawkami nie są. Podążamy za dziećmi, aby odkryć jakiej stymulacji potrzebują, jakie bodźce są dla nich miłe, a które wywołują opór. Pozwalamy dzieciom pobrudzić się w zabawie, pochlapać wodą itp.! Zabawy sensoryczne organizujemy także z powodzeniem w naszym Ulowym ogrodzie.