Zabawy ruchowe

Zabawy ruchowe

Zabawy ruchowe

W naszym żłobku zwracamy uwagę na rozwój motoryczny dzieci i na doświadczenia ruchowe, które mają podstawowe znaczenie dla ich harmonijnego rozwoju. Wykorzystując naturalną chęć maluchów do ruchu, tańca i rytmizowania, proponujemy aktywności, podczas których poprzez kreatywną zabawę taneczną, dzieci rozwijają m.in. zmysł równowagi. Zabawy ruchowe i taneczne z wykorzystaniem różnego typu materiałów, np. piłeczek, apaszek, chusty animacyjnej stymulują rozwój wszystkich innych zmysłów i rozbudzają dziecięcą twórczość. Podczas zabawy dziecko lepiej poznaje i poszerza swoje możliwości ruchowe, pogłębia relację z otoczeniem, a tym samym rozwija poczucie wewnętrznej równowagi.

Metody pracy

W pracy z najmłodszymi inspirujemy się Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, ruchem autentycznym i rytmiką dla dzieci. Ruch rozwijający bazuje na pierwotnym sposobem porozumiewania się, jakim jest „język ciała”. Jest to podejście pedagogiczne umożliwiające doświadczenie ruchu, kontaktu fizycznego, emocjonalnego i społecznego. Każde dziecko wnosi do grupy swój indywidualny potencjał ruchowy, który osoby prowadzące wspierają i usprawniają, angażując je do wspólnych zabaw. W działaniach wspiera nas dobrana do tematu danej aktywności muzyka i rytm, który dzieci chętnie podchwytują, powtarzają i modelują. Dzieci stają się nie tylko sprawniejsze ruchowo, ale rozwijają świadomość własnego ciała, przestrzeni i relacji w grupie rówieśniczej .