Kreatywny ruch i taniec

Kreatywny ruch i taniec

Rozpoczęliśmy cykliczne ruchowe zajęcia rozwojowe dla naszych podopiecznych. Proponujemy dzieciom kreatywną zabawę taneczną, poprzez którą dzieci rozwijają poczucie rytmu oraz zmysł równowagi. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem różnego typu materiałów, np. chustek, piłeczek, itp. stymulują rozwój wszystkich innych zmysłów i rozbudzają dziecięcą twórczość.

Oprócz dobrej zabawy, zajęcia mają na celu lepsze poznanie i poszerzenie możliwości ruchowych dzieci, pogłębienie ich relacji z otoczeniem, a tym samym rozwinięcie poczucia wewnętrznej równowagi.

Podczas zajęć inspirujemy się wieloma metodami, bazując na Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, ruchu autentycznym i rytmice dla dzieci.